DigiStock - Sàn giao dịch

Sàn giao dịch

Mua bán trái phiếu/cổ phiếu bằng công nghệ Blockchain

Bắt Đầu

Cơ hội phát hành và mua bán không giới hạn thời gian với các tài sản số

DigiStock - Phát hành Tokens

Phát hành Tokens

Xây dựng kế hoạch tăng vống doanh nghiệp

DigiStock - Sàn giao dịch

Sàn giao dịch

Giao dịch các trái phiếu / cổ phiếu qua các Tokens không giới hạn

DigiStock - DS1 Earn

DS1 Earn

Đầu tư đơn giản nhất với việc nắm giữ tokens DS1 với lãi suất lên đến 8.5%/năm

Tạo tài khoản giao dịch Online eKYC và quản lý danh mục dễ dàng

DigiStock - Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Hoàn tất quy tình đăng ký tài khoản và xác minh danh tính qua hệ thống eKYC

DigiStock - Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền VND/USD vào tài khoản để đổi sang token DS1 (stable coin) với mệnh giá cố định là 10.000 VND

DigiStock - Bắt đầu giao dịch đầu tư

Bắt đầu giao dịch đầu tư

Lựa chọn các tokens đại diện cho các trái phiếu / cổ phiếu hấp dẫn đang có trên sàn để giao dịch mua bán

Một trong những ứng dụng giao dịch tốt nhất bạn từng sử dụng

DigiStock có giao diện UI/UX thân thiện và bảo vệ an toàn cho mọi người giao dịch cũng như tìa khoản của bạn.

DigiStock - App Store
DigiStock - Google Play Store

Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn tốt nhất

DigiStock - Dịch vụ khách hàng 24/7

Dịch vụ khách hàng 24/7

Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của DigiStock bất cứ lúc nào nếu bạn có câu hỏi.

DigiStock - Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Xem mục Câu hỏi thường gặp để biết hướng dẫn chi tiết về từng tính năng.

DigiStock - Cộng đồng

Cộng đồng

Luôn có cộng đồng và các chuyên gia tài chính cũng như công nghệ của DigiStock thảo luận cùng với bạn.

DigiStock - Liên hệ (9:00 AM - 7:00 PM)

Liên hệ (9:00 AM - 7:00 PM)

Hotline (CSKH): +84 86 923 1510 Kế toán chuyển khoản: +84 86 923 1510

Đối tác và nhà đầu tư

Đăng ký

Tạo tài khoản và giao dịch kiếm lợi nhuận ngay trong 05 phút

Đăng ký